radkowska_chataOpłata za jeden panel od 160 zł (cztery osoby - w przypadku większej ilości osób cena jest ustalana indywidualnie).
W przypadku dłuższego pobytu cena do niegocjacji. Goście pokrywają koszt energii elektrycznej, który w sezonie letnim wynosi około 5 złotych dziennie za panel.
radkowska_chata
designed by tomekgr